The Bat! Windows 10 32/64 bit

The Bat! Windows 10

The Bat! Windows 10 - ابزاري كه به شما اجازه ميدهد تا همزمان با چندين صندوق پستی کار کنيد. این می تواند تعداد نامحدود را ترکیب کند و تقریبا با هر پروتکل پستی ارتباط برقرار کند. در حضور تابع تنظیم سیستم تصفیه، ابزار ویرایش و قالب آماده.

یک مزیت بزرگ برای کاربر توانایی کار با اسناد به طور مستقیم در مدیر خواهد بود - بدون دانلود به کامپیوتر مورد نیاز است. تو می توانی دانلود رایگان The Bat! آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی The Bat!

دانلودScreenshot The Bat! Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. Advanced SystemCareAdvanced SystemCare
  5. iTunesiTunes
  6. NVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience
نظرات