NetLimiter Windows 10 32/64 bit

NetLimiter Windows 10

NetLimiter Windows 10 - ابزارهایی که کنترل ترافیک را بهینه می کنند، نظارت بر فرایندهای برنامه های شخص ثالث که نیاز به اتصال به اینترنت دارند.

با تشکر از این نرم افزار، در حالی که بهینه سازی جریان اطلاعات، شما می توانید سرعت تحویل محتوا و دانلود آن را تنظیم کنید. این امکان وجود دارد که پروسس های هر دو برنامه و ارتباط به طور کلی نظارت داشته باشند. این نرم افزار برای بررسی گزارش ها و گزارش آمادگی مجله اداری ارائه خواهد شد. تو می توانی دانلود رایگان NetLimiter آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی NetLimiter

دانلودScreenshot NetLimiter Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. BWMeterBWMeter
  2. Wi-Fi HotSpot CreatorWi-Fi HotSpot Creator
  3. Advanced SystemCareAdvanced SystemCare
  4. cFosSpeedcFosSpeed
  5. NetSetManNetSetMan
  6. TMeterTMeter
نظرات