Kalkules Windows 10 32/64 bit

Kalkules Windows 10

Kalkules Windows 10 - یک ماشین حساب مهندسی که دارای انتخاب زیادی از عملیات علمی و ریاضی مختلف است. علاوه بر محاسبات استاندارد، محاسبات را با استفاده از فرمول انجام می دهد و برخی پارامترهای هندسی را محاسبه می کند.

در صورت لزوم، محصول ترسیم گرافیکی، توابع ساده، اجازه می دهد تا شما را به پردازش کسری. یک ویژگی خوب: حضور یک مبدل که داده ها را از یک اندازه به دیگری ترجمه می کند. یک کتاب مرجع کوچک با مقادیر ثابت وجود دارد. تو می توانی دانلود رایگان Kalkules آخرین نسخه Windows 10.

دانلود

اطلاعات فنی Kalkules

Screenshot Kalkules Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. CCleanerCCleaner
  3. OperaOpera
  4. 7-Zip7-Zip
  5. FastStone CaptureFastStone Capture
  6. AutoHotkeyAutoHotkey
نظرات