Privatefirewall Windows 10 32/64 bit

Privatefirewall Windows 10

Privatefirewall Windows 10 کامپیوتر شما را از ویروس ها محافظت می کند. حفاظت چندسطحی را فراهم می کند، تلاش هایی را برای آسیب رساندن به کامپیوتر انجام می دهد، از دانلود فایل هایی که می توانند به دستگاه آسیب برساند.

ویژگی محصول: سطح بالایی از حفاظت. به طور مداوم با ظهور برنامه های جاسوسی جدید سازگار است، نظارت بر رفتار کاربر، توانایی اسکن ایمیل، سوابق تلاش برای دسترسی به فایل های مهم و حفاظت شده سیستم. تو می توانی دانلود رایگان Privatefirewall آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی Privatefirewall

دانلودScreenshot Privatefirewall Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. GlassWireGlassWire
  3. Comodo FirewallComodo Firewall
  4. Ashampoo FirewallAshampoo Firewall
  5. FileZillaFileZilla
  6. ZoneAlarm ProZoneAlarm Pro
نظرات