Universal Extractor Windows 10 32/64 bit

Universal Extractor Windows 10

Universal Extractor Windows 10 طراحی شده برای باز کردن بسته های فشرده (بایگانی، از جمله چند حجم). فراوانی از توزیع، نصب MSI، فایل های اجرایی فشرده موجود است.

این ابزار در مواردی که سایر نرم افزارهای مشابه نمی توانند با این کار کنار بیایند مفید است. چند منظوره ویژگی اصلی این برنامه است. در مجموع، بیش از 2400 فرمت را به رسمیت می شناسد. این ویژگی با مصرف منابع کم و مقدار کمی فضای دیسک مشخص می شود. تو می توانی دانلود رایگان Universal Extractor آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی Universal Extractor

دانلودScreenshot Universal Extractor Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. WinRARWinRAR
  2. 7-Zip7-Zip
  3. PeaZipPeaZip
  4. HaoZipHaoZip
  5. BandizipBandizip
  6. iTunesiTunes
نظرات