HaoZip Windows 10 32/64 bit

HaoZip Windows 10

HaoZip Windows 10 - یک ابزار پشتیبانی از 49 نوع فایل که می تواند تحت فشار قرار بگیرد.

بلوک های چندگانه (بایگانی) پشتیبانی می شوند. تابع حفاظت از رمز عبور، حالت Multithreading و فشرده سازی دسته ای ارائه شده است. اشیاء را می توان با استفاده از تابع کشیدن و رهاکردن اضافه یا کشید. تصاویر موجود در بایگانی را می توان با استفاده از تابع پیش نمایش مشاهده کرد. یک گزینه برای شمارش کلیدهای کل وجود دارد. تو می توانی دانلود رایگان HaoZip آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی HaoZip

دانلودScreenshot HaoZip Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. WinRARWinRAR
  2. SkypeSkype
  3. IZArcIZArc
  4. WinZipWinZip
  5. 7-Zip7-Zip
  6. PeaZipPeaZip
نظرات