PeaZip Windows 10 32/64 bit

PeaZip Windows 10

PeaZip Windows 10 - یک ابزار برای آرشیو فایل های نخود (مشخص شده توسط توانایی اسکن برای یکپارچگی). این نرم افزار بایگانی های دیگر را پشتیبانی می کند که از جمله آنها به ندرت استفاده می شود، مانند bzip2.

در مجموع، این ابزار با 150 نوع فایل کار می کند. رابط کاربری را می توان پیکربندی کرد، از جمله گزینه ای برای تنظیم شفافیت پنجره. در حضور چندین تم. تو می توانی دانلود رایگان PeaZip آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی PeaZip

دانلودScreenshot PeaZip Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. WinRARWinRAR
  2. WinZipWinZip
  3. 7-Zip7-Zip
  4. WinAceWinAce
  5. Apache OpenOfficeApache OpenOffice
  6. jZipjZip
نظرات