HotKey Manager Windows 10 32/64 bit

HotKey Manager Windows 10

HotKey Manager Windows 10 - مدیر برنامه های کاربردی Hotkeys این ابزار به شما امکان می دهد دکمه هایی را ایجاد کنید که کاربر می تواند حجم آن را مدیریت کند، پخش رسانه ها را مدیریت کند، برنامه های کاربردی را اجرا کند، مدارک و صفحات باز را در مرورگر باز کند.

شما می توانید کلید برای مخفی کردن هر برنامه در سینی، پین کردن بیش از پنجره، متوقف کردن فرآیندها، باز کردن و بستن CD-ROM را تنظیم کنید. هنگامی که با دو یا چند مانیتور کار می کنید، گزینه ای برای حرکت سریع مکان نما وجود دارد. تو می توانی دانلود رایگان HotKey Manager آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی HotKey Manager

دانلودScreenshot HotKey Manager Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. AutoHotkeyAutoHotkey
  3. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  4. Mouse RecorderMouse Recorder
  5. Notepad++Notepad++
  6. OneDriveOneDrive
نظرات