PROMT Windows 10 32/64 bit

PROMT Windows 10

PROMT Windows 10 مترجم با بسیاری از ویژگی های. او می تواند با اسناد مختلف ارتباط برقرار کند. این ابزار فورا می تواند متون انتخاب شده را پردازش کند. مجهز به ویرایشگر برای تصحیح خطاهای متون. محتویات صفحات اینترنتی را در پنجره مرورگر، پیام های ICQ، ایمیل ترجمه می کند.

با استفاده از داده های منابع مرجع موضوعی، واژه نامه آنلاین، می تواند یک کتابخانه فرهنگی ایجاد و به فرهنگ لغت کاربر اتصال، ترجمه داده های بسته و کار با PDF. تو می توانی دانلود رایگان PROMT آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی PROMT

دانلودScreenshot PROMT Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. MKVToolnixMKVToolnix
  2. LingoesLingoes
  3. CeltxCeltx
  4. MySQLMySQL
  5. UltraSurfUltraSurf
  6. Virtual KeyboardVirtual Keyboard
نظرات