Celtx Windows 10 32/64 bit

Celtx Windows 10

Celtx Windows 10 به شما اجازه می دهد پروژه های با اضافه کردن فایل های صوتی و تصویری ایجاد کنید. با استفاده از آن، می توانید نوار، فیلم موسیقی و یا فیلم کوتاه کامل بسازید. یک ویژگی مشخص از برنامه استفاده از استانداردهای ضبط بین المللی است که مخصوصا برای حرفه ای ها در سینما مهم است.

با کمک این ابزار می توان یک ایستگاه رادیویی بین المللی را مستقر کرد. سازماندهی شده به منظور ساده سازی کار مرتبط با تولید، از جمله انتخاب لباس، مناظر، مواد و تجهیزات کمک خواهد کرد. تو می توانی دانلود رایگان Celtx آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی Celtx

دانلودScreenshot Celtx Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. BandicamBandicam
  2. VLC Media PlayerVLC Media Player
  3. VSDC Free Video EditorVSDC Free Video Editor
  4. WhatsAppWhatsApp
  5. Any Video ConverterAny Video Converter
  6. HangoutsHangouts
نظرات