Pragma Windows 10 32/64 bit

Pragma Windows 10

Pragma Windows 10 پایگاه های داده های مفصل چندین زبان را پشتیبانی می کند، با واژه نامه های جدید و مترجمین موضوعی هماهنگ است. جهت های ممکن برای پردازش متن به طور منظم با به روز رسانی جدید به روز می شوند، خطاهای مرتبا اصلاح می شوند.

برای انجام انتقال، پنجره ی اضافی سریع یا رابط سیستم محصول مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات متن از نرم افزار فردی در دستگاه کپی می شود، هشدارهای ایمیل برای کمک به کار با محتوا نشان می دهد. تو می توانی دانلود رایگان Pragma آخرین نسخه Windows 10.

دانلود

اطلاعات فنی Pragma

Screenshot Pragma Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. Driver EasyDriver Easy
  2. FileViewProFileViewPro
  3. Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. Skype for BusinessSkype for Business
  6. WinThrusterWinThruster
نظرات