MSI Kombustor Windows 10 32/64 bit

MSI Kombustor Windows 10

MSI Kombustor Windows 10 در نظر گرفته شده برای علاقهمندان به بازی و کاربران جدید، عملکرد اجزای سازنده را هنگام ورود به بازی های مجازی بهبود می بخشد. تغییر تنظیمات استاندارد یک رایانه شخصی با استفاده از الگوریتم های جدید و ابزارها انجام می شود.

پنجره اصلی، تنظیمات دقیق را نشان می دهد، چندین آزمون را ارائه می دهد، ارائه می دهد تا بهبود عملکرد اجزای، اعمال حالت تمام صفحه. نمره ارزیابی ویژه کیفیت اجزاء، ویژگی های اضافی فرایندها را نشان می دهد. تو می توانی دانلود رایگان MSI Kombustor آخرین نسخه Windows 10.

دانلود

اطلاعات فنی MSI Kombustor

Screenshot MSI Kombustor Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  3. MSI AfterburnerMSI Afterburner
  4. RivaTunerRivaTuner
  5. Driver BoosterDriver Booster
  6. FurMarkFurMark
نظرات