MyPublicWiFi Windows 10 32/64 bit

MyPublicWiFi Windows 10

MyPublicWiFi Windows 10 - برنامه سازمان از توزیع مجازی سیگنال Wi-Fi. در حضور یک فایروال داخلی که اطلاعات کاربر حساس را محافظت می کند. مناسب برای ایجاد نقاط زمان و تابع برای محدود کردن دسترسی به کاربران خاص فراهم می کند.

پشتیبانی از اصلاح URL ها (معتبر هنگام بازدید از یک سایت داده شده) وجود دارد. نرم افزار فروشگاه سیاهههای مربوط به یک سند متن. رمزگذاری داده ها توسط WPA2 انجام می شود. اتصال کاربران بوسیله آدرس IP، MAC و نام دستگاه شناسایی می شود. تو می توانی دانلود رایگان MyPublicWiFi آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی MyPublicWiFi

دانلودScreenshot MyPublicWiFi Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Google ChromeGoogle Chrome
  3. mHotspotmHotspot
  4. MaryFiMaryFi
  5. Virtual Router ManagerVirtual Router Manager
  6. Connectify HotspotConnectify Hotspot
نظرات