FileMon Windows 10 32/64 bit

FileMon Windows 10

FileMon Windows 10 - ابزار برای کنترل سیستم عامل. با کمک این برنامه، می توانید فایل های اجرایی و کتابخانه های پویا را که می توانید از این اجزای استفاده کنید، ردیابی کنید و این امکان را برای شناسایی نرم افزارهای جاسوسی فراهم می کند. یک تابع تصحیح خطاهای انتقادی وجود دارد که به شما اجازه می دهد برخی از فایل های سیستم را رفع کنید. برنامه زمانی دقیق زمانیکه نرم افزار شروع می شود و فرآیندهای مختلف را شروع می کند، ثبت می شود.

شما می توانید گزارش ها را به اسناد متنی و تنظیمات اسکن با استفاده از فیلتر ها ذخیره کنید. برای اجرای عملیات نصب نیاز نیست، از نوار وظیفه شروع می شود. تو می توانی دانلود رایگان FileMon آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی FileMon

دانلودScreenshot FileMon Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. FastStone CaptureFastStone Capture
  2. AutoHotkeyAutoHotkey
  3. FotoSketcherFotoSketcher
  4. Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware
  5. Process MonitorProcess Monitor
  6. Security Task ManagerSecurity Task Manager
نظرات