Ulead GIF Animator Windows 10 32/64 bit

Ulead GIF Animator Windows 10

Ulead GIF Animator Windows 10 به شما اجازه می دهد انیمیشن را با ابزارهای ساخته شده در کار بهینه سازی کنید و سفارشی کنید. جادوگر ویژه موقعیت مطلوب اشیا را انتخاب می کند، اندازه و قالب فایل را برای شروع تبدیل می کند.

برای کاهش اندازه فایل رسانه ای، افزودنیهای خاص و توابع فشرده سازی مورد استفاده قرار می گیرند، افزونه های فردی جلوه های بصری ایجاد می کنند. انیمیشن تصاویر متحرک به صورت دستی یا به صورت خودکار انجام می شود، اطلاعات مرجع در یک بخش خاص در دسترس است. تو می توانی دانلود رایگان Ulead GIF Animator آخرین نسخه Windows 10.

دانلود

اطلاعات فنی Ulead GIF Animator

Screenshot Ulead GIF Animator Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. WinRARWinRAR
  2. SkypeSkype
  3. Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
  4. Internet ExplorerInternet Explorer
  5. Easy GIF AnimatorEasy GIF Animator
  6. PhotoScapePhotoScape
نظرات