WinToFlash Windows 10 32/64 bit

WinToFlash Windows 10

WinToFlash Windows 10 متمرکز بر انتقال فایل های نصب شده سیستم عامل به رسانه های خارجی است. آسان برای استفاده، مناسب برای کاربران سطح ورود. این دو حالت استفاده دارد. اول شامل مجموعه ای از اقدامات اولیه است که برای کاربر عادی لازم است. دوم برای حرفه ای هایی که نیازهای جدی بیشتری برای عملکرد دارند طراحی شده است.

بهبود طراحی محصول ساده جهت گیری، کمک وجود دارد. تو می توانی دانلود رایگان WinToFlash آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی WinToFlash

دانلودScreenshot WinToFlash Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. UNetbootinUNetbootin
  2. FlashBootFlashBoot
  3. RufusRufus
  4. WiNToBooticWiNToBootic
  5. LinuxLive USB CreatorLinuxLive USB Creator
  6. SARDUSARDU
نظرات