uTorrent Windows 10 32/64 bit

uTorrent Windows 10

uTorrent Windows 10 - مشتری برای دانلود اطلاعات از طریق شبکه تورنت. این برنامه به شما اجازه می دهد سرعت دانلود و تعدادی جریان همزمان را تنظیم کنید، شامل عملکرد پیش نمایش فایل های ویدئویی، تنظیم رتبه بندی برای هر شی، رمزگذاری ترافیک برای دور زدن محدودیت های ارائه دهنده.

مدیر از زمانبندی استفاده می کند تا یک صف پرش را تشکیل دهد، می داند که چگونه آمار را نگه دارد، عرض کانال اینترنت را توزیع کند و زمانی که فعالیت شبکه را تشخیص دهد، توقف را متوقف کند. این برنامه در پسزمینه اجرا می شود، می تواند فایل ها را به دستگاه های تلفن همراه با قبل از تبدیل فرمت های آپلود کند. تو می توانی دانلود رایگان uTorrent آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی uTorrent

دانلودScreenshot uTorrent Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. BitTorrentBitTorrent
  4. MediaGetMediaGet
  5. VuzeVuze
  6. iTunesiTunes
نظرات