Tunngle Windows 10 32/64 bit

Tunngle Windows 10

Tunngle Windows 10 از ارتباطات شبکه استفاده می کند، لیست تماس ها را در دستگاه و در شبکه های اجتماعی برای ارتباط برقرار می کند. در حالت چند نفره، این سیستم به شما اجازه می دهد تا بازی های کلاینت را بازیابی کنید، پیکربندی نیاز به یک شبکه محلی با کیفیت بالا دارد.

بازی با از بین بردن یک سرور مشترک می تواند اجرا شود، در هر دستگاهی که یک شبکه عامل فعال را اجرا می کند، عمل کند. ارتباط بین احزاب از یک اتصال تونل رمزنگاری استفاده می کند که پایداری را حفظ می کند. تو می توانی دانلود رایگان Tunngle آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی Tunngle

دانلودScreenshot Tunngle Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. CCleanerCCleaner
  3. AdwCleanerAdwCleaner
  4. qBittorrentqBittorrent
  5. HamachiHamachi
  6. UltraSurfUltraSurf
نظرات