Marble Windows 10 32/64 bit

Marble Windows 10

Marble Windows 10 توزیع شده با سیستم صدور مجوز جدید، نقشه ماهواره ها و اجسام آسمانی را نشان می دهد. داده های نرم افزاری پایه، اطلاعات سیستم را می توان با نرم افزار دیگر بر اساس یک سیستم عامل شناخته شده ادغام کرد.

شتاب سخت افزاری برای باز کردن کارهای فردی لازم نیست کتابخانه های جداگانه اجزای و اشیاء عناصر را بر روی زمینه کلی قرار می دهند. نقشه برداری شبکه با استفاده از اتصال شبکه خوب، مرورگر وب سازگار انجام می شود. تو می توانی دانلود رایگان Marble آخرین نسخه Windows 10.

دانلود

اطلاعات فنی Marble

Screenshot Marble Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. Google Earth ProGoogle Earth Pro
  5. Google EarthGoogle Earth
  6. iTunesiTunes
نظرات