Foxit Phantom Windows 10 32/64 bit

Foxit Phantom Windows 10

Foxit Phantom Windows 10 - دفتر برنامه برای تشکیل، خواندن و ویرایش اسناد PDF. این ابزار با اسکنرهای متصل شده و دستگاه های MFP ارتباط برقرار می کند، می تواند فایل ها را مستقیما پس از اسکن تولید کند و صفحات را به متن موجود در هم می آمیزد.

برنامه پشتیبانی از عملکرد تبدیل از هر فرمت در حالی که حفظ قالب بندی اصلی. این برنامه می تواند تاریخ و شماره صفحه را در هدر ادغام کند، شامل ابزارهای بررسی برای برجسته سازی اطلاعات، اضافه کردن یادداشت ها، اصلاح خطاها، کپی و بارگذاری بلوک های متن شخص ثالث. تو می توانی دانلود رایگان Foxit Phantom آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی Foxit Phantom

دانلودScreenshot Foxit Phantom Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. Foxit ReaderFoxit Reader
  4. PDF ReaderPDF Reader
  5. Foxit Advanced PDF EditorFoxit Advanced PDF Editor
  6. iTunesiTunes
نظرات