eM Client Windows 10 32/64 bit

eM Client Windows 10

eM Client Windows 10 - یک برنامه مشهور که به شما اجازه می دهد با ایمیل، پیامرسان فوری، تقویم، چت کار کنید. او در دریافت، پردازش، خواندن، پاسخ، فرستادن ایمیل ها برای مرتب کردن پیام های مهم درگیر است. این ابزار با بسیاری از خدمات ایمیل کار می کند، با نرم افزار استاندارد ادغام می شود. این نسخه آزمایشی از نرم افزار برای حفظ دو صندوق پستی مستقل ارائه می دهد، دارای یک رابط چند زبانه ساده است.

این محصول دارای یک ویژگی جدید برای همگام سازی داده های تقویم با یادداشت ها و یک برنامه زمانبندی کار در دستگاه است. تو می توانی دانلود رایگان eM Client آخرین نسخه Windows 10.

اطلاعات فنی eM Client

دانلودScreenshot eM Client Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. KasperskyKaspersky
  2. Windows Live MailWindows Live Mail
  3. Mozilla ThunderbirdMozilla Thunderbird
  4. Opera MailOpera Mail
  5. FoxMailFoxMail
  6. Gmail NotifierGmail Notifier
نظرات