Disk Drill Windows 10 32/64 bit

Disk Drill Windows 10

Disk Drill Windows 10 یک برنامه موثر است که به شما اجازه می دهد اطلاعات بازیابی شده را بازیابی کنید. تعامل با سبد. از طریق این ابزار، کاربران می توانند اطلاعات را از یک سبد پاک شده دوباره زنده کنند. این هماهنگی خوب با رسانه های قابل حمل است.

این برنامه می تواند دسترسی به تصاویر، عکس ها، موسیقی، آرشیو ها، اسناد، پوشه ها، فیلم ها را بازگرداند. دیسک شکسته و بخش های USB را شناسایی می کند. تو می توانی دانلود رایگان Disk Drill آخرین نسخه Windows 10.

دانلود

اطلاعات فنی Disk Drill

Screenshot Disk Drill Windows 10نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. CCleanerCCleaner
  3. VLC Media PlayerVLC Media Player
  4. Driver BoosterDriver Booster
  5. RecuvaRecuva
  6. PC Inspector File RecoveryPC Inspector File Recovery
نظرات